HomeNieuws Bijzondere Apeldoornse samenwerking voor kansarme jongeren in Namibië

Bijzondere Apeldoornse samenwerking voor kansarme jongeren in Namibië

Actueel

Stichting Young Africa, VolkerWessels Telecom en Felua-groep werken intensief samen aan een ‘zonnige toekomst' voor kansarme jongeren in Namibië. Het resultaat van deze unieke samenwerking is een klimaatneutrale zonne-energiecentrale voor het opleidingscentrum van Young Africa in Namibië. Deze zomer vertrekken de oprichters van Young Africa Namibia, Dirk en Yvette Bellens, naar Namibië om daar het nieuwe opleidingscentrum op te zetten.

Namibië kampt met een nijpend energietekort. Dit terwijl de zon er dagelijks schijnt. Door de sterk stijgende energieprijzen in combinatie met regelmatige elektriciteitsuitval neemt de vraag naar duurzame energie toe. Er is echter een groot tekort aan technische mensen die voor installatie en onderhoud van nieuwe energiebronnen kunnen zorgen. Young Africa Namibia helpt kansarme jongeren door een klimaatneutrale zonne-energiecentrale te bouwen. Daarmee kan het opleidingscentrum in Namibië in de toekomst haar eigen energie opwekken. Bovendien kunnen daar dan jaarlijks 30 kansarme jongeren trainingen volgen op het gebied van zonne-energie.

VolkerWessels Telecom helpt Young Africa met het bouwen van deze oplossing door middel van zonnepanelen. Om de zonnepanelen te kunnen financieren, heeft VolkerWessels Telecom het initiatief genomen om oude antennes te demonteren en het afval hiervan te scheiden. Het geld dat hiermee is ingezameld, is door Stichting Wilde Ganzen met maar liefst 55% verhoogd. Het demonteren van de verschillende antennes is door medewerkers van Felua-groep uitgevoerd. Het maatschappelijke karakter dat hiermee gepaard gaat is dat deze medewerkers, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, veel van dit project hebben geleerd. Daardoor zijn zij weer een stapje dichter bij regulier werk gekomen. Op deze manier is dit initiatief voor Young Africa driedubbel maatschappelijk verantwoord.

De gedemonteerde zonne-energiecentrale wordt in twee containers naar Namibië verscheept. De energiecentrale kan dan eenvoudig door de lokale bevolking opnieuw worden opgebouwd. Het resultaat van deze unieke Apeldoornse samenwerking biedt kansarme jongeren in Namibië een betere toekomst.

+