HomeNieuws Niveau 4 certificaat op de CO2 prestatieladder voor VolkerWessels Telecom

Niveau 4 certificaat op de CO2 prestatieladder voor VolkerWessels Telecom

Actueel

Op 29 april overhandigde Edwin Franken, adjunct directeur van certificatie-instelling TÜV Nederland, het certificaat voor de CO2-prestatieladder niveau 4 aan Wido van de Mast, algemeen directeur van VolkerWessels Telecom. De CO2-Prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot structureel in kaart te brengen en te reduceren; binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Certificaat CO2 prestatieladder

Ambitieuze prestatie

‘Het komt niet vaak voor dat een organisatie direct niveau 4 op de prestatieladder bereikt’, licht Edwin Franken toe. ‘Een ambitieuze prestatie van VolkerWessels Telecom.’ Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (niveau 1) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en eigen projecten terug te dringen (niveau 2). De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren (niveau 3) en bovendien de verworven kennis transparant te delen (niveau 4). 

Reductie van de eigen CO2-footprint

De CO2-emissie van VolkerWessels Telecom in 2013 was 11.637 ton CO2. VolkerWessels Telecom is zich bewust van de negatieve gevolgen van de emissie van broeikasgassen op de leefomgeving en zet zich in om deze gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Daarom worden zowel op de korte- als lange termijn maatregelen genomen. De focus ligt daarbij op het terugdringen van de emissies die worden veroorzaakt door de grootste emissiebron: het wagenpark. Eén van de reductiemaatregelen is een leasebeleid waarbij alleen auto's met een A- of B-label worden ingezet, het testen en kiezen van zuinigere bedrijfsauto’s en het gebruikmaken van optimalisatiemethoden voor het inplannen van werkzaamheden om zo het aantal kilometers te beperken. Daarnaast reduceert VolkerWessels Telecom het energieverbruik van haar bedrijfspanden, bijvoorbeeld door magazijnen anders in te richten en waar mogelijk over te stappen op in Nederland opgewekte windenergie.

Certificaat CO2 prestatieladder

Reductie in de keten

De invloed van VolkerWessels Telecom gaat verder dan haar bedrijfsgrenzen. Door innovatieve concepten te delen met partners in de keten - van onderaannemer en leverancier tot opdrachtgever, kunnen ook zij hun CO2-uitstoot verder verlagen. Met trede 4 van de CO2-prestatieladder laat VolkerWessels Telecom zien dat het terugdringen van de CO2-emissies een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt, zowel intern, als in de samenwerking met partijen uit de keten.

+