Zoeken

Opnieuw niveau 4 op CO2-Prestatieladder

Na een succesvolle audit begin dit jaar is VolkerWessels Telecom opnieuw gecertificeerd door TÜV Nederland voor de CO2-Prestatieladder, trede vier. De CO2-Prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot structureel in kaart te brengen en te reduceren. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

co2 prestatieladder niveau 4.jpg
co2 prestatieladder niveau 4.jpg

Structurele aanpak

In 2014 kwam de gemiddelde CO2-uitstoot per FTE van VolkerWessels Telecom uit op 7,5 ton. Om de emissie van broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken, nemen wij zowel op korte als op langere termijn maatregelen. Met ons wagenpark kunnen we het grootste verschil maken, dat is onze grootste bron van vervuiling. We bekijken structureel hoe we het aantal bedrijfsauto’s en de reisbewegingen nog beter kunnen beheersen. Daarnaast lopen er momenteel op onze vestigingen diverse acties om het energieverbruik te verlagen. Zo breiden het aantal panden binnenkort het gebruik van groene stroom verder uit, rusten we steeds meer panden uit met LED-verlichting en passen we nieuwe energiezuinige verwarmingstechnieken toe in onze magazijnen.

Reductie CO2-uitstoot

Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat wij, bij onze huidige productiviteitsstandaarden, de CO2-uitstoot per medewerker met circa 7 procent reduceren in de periode 2014-2016.