Smart cities

We leven in een tijdperk waar steeds meer mensen en machines met elkaar zijn verbonden. Waar bedrijven hun kritische systemen aan het internet toevertrouwen en hun data opslaan in de cloud. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie woont in 2050 meer dan 70 procent van de wereldbevolking in de stad. Hoe gaan we om met de grootstedelijke problematiek die daarmee samenhangt? De groei van steden vraagt om slimme oplossingen.

Smart City – de stad van de toekomst

In 2050 woont meer dan 70 procent van de wereldbevolking in de stad. Nu is dat nog 50 procent. Het betekent dat mensen en middelen straks in nog grotere getale samenkomen. Dat levert veel voordelen, maar zorgt ook voor meer grootstedelijke problemen. 

Hoe kunnen steden blijven groeien zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van leven van de burgers? Dat begint allereerst door te kijken naar de behoeften van die burgers. Levenskwaliteit draait om de mens achter het project. De automobilist op een weg, de bewoner van een huis of de medewerker van een bedrijf.

De groei van steden vraagt om slimme oplossingen. Het is de droom van VolkerWessels – en daarmee ook van VolkerWessels Telecom – om de stad van de toekomst te ontwikkelen. Een stad die slim ontworpen is. Een stad die verder gaat dan het faciliteren van woongenot. Een stad die bijdraagt aan levenskwaliteit.

Smart homes

Smart City – Value case voor overheden

Grootstedelijke problematiek op het gebied van gezondheid, mobiliteit, veiligheid en energie brengt hoge kosten met zich mee. Hoewel technologie nooit dé oplossing kan zijn, wordt dit wel vaak als enabler gezien. Maar de business case voor de stad voor de toekomst is complex en kent vele belangen en stakeholders. Naast het toevoegen van economische waarde, is ook sociale, maatschappelijke en ecologische waarde van belang voor het leefbaar houden van een stad. 

Door als overheid te werken aan een economisch gezonde en leefbare stad, waarin de kwaliteit van leven hoger is, ontstaat er een value case. Een case waarin niet alleen het economisch, maar vooral het maatschappelijk effect voorop staat. Deze value case ondersteunt uiteindelijk de beslissingen om te investeren in de smart city.

 

Artikel Sensortechnologie uit Bouwstof #2-2015

Total Connectivity

We leven in een tijdperk waar steeds meer mensen en machines met elkaar zijn verbonden. Waar bedrijven hun kritische systemen aan het internet toevertrouwen en hun data opslaan in de cloud. Internet biedt mensen de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk bij elkaar te komen en invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. 

Met je smartphone kijken of er een regenbui aankomt, koelkasten die je vertellen dat de melk op is, of real-time de voorraad checken in het magazijn via de bedrijfsapp. De basis daarvoor zit in slimme technologie. In het juiste netwerk, dat is waar alles op draait. VolkerWessels Telecom zorgt voor die basis. We ontwerpen, bouwen en onderhouden alle soorten netwerken, hoog- en laagfrequent, om mensen en machines in smart cities met elkaar te verbinden. 

 

 

Een slimme basis voor de stad van de toekomst

Smart Homes

VolkerWessels Telecom denkt mee over appartementen van de toekomst: Smart Homes.

Lees meer over BASE

Hybrid Access

Netwerken. Het gaat niet meer om mobiel, vast, glas, koper, kabel of wifi. Het gaat om beschikbaarheid, snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de (data)verbinding. Altijd en overal.

Lees meer over netwerken
+