HomeOver onsBedrijvenoverzicht VolkerWessels Telecom

VolkerWessels Telecom

VolkerWessels Telecom bouwt aan verbindingen die onze samenleving sterker maken en mensen dichter bij elkaar brengen. Het geheel aan verbindingen tussen mensen, dingen en ideeën noemen wij total connectivity. En die connectiviteit speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van onze levenskwaliteit, nu en in de toekomst. Met betrekking tot verantwoord ondernemen streven wij naar het vergroten van levenskwaliteit en het minimaliseren van de negatieve effecten van onze activiteiten op milieu en omgeving. Daarbij focussen we op CO2-reductie, energieverbruik en afvalmanagement.

 

CO2-uitstoot in 2018

In 2018 bedroeg de CO2-footprint van VolkerWessels Telecom 9237 ton CO2. Ten opzichte van 2014, is de uitstoot in 2018 met 18% gedaald. De belangrijkste veroorzakers van CO2-emissies zijn bedrijfsauto’s, de leaseauto’s en de huurauto’s, samen ruim 90% van de CO2-footprint. De gebouw gerelateerde CO2-uitstoot is ongeveer 9%. Materieel en vliegkilometers hebben een kleine invloed op de totale CO2-footprint.
(Berekeningen volgens Handboek 3.0 van de CO2-prestatieladder. Zie ook het document Toelichting op de berkeningsmethode hieronder. Sinds april 2014 is VolkerWessels Telecom gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 4.) 

Reductie van de CO2-footprint

De CO2-reductiedoelstelling van VolkerWessels Telecom voor 2020 is 10% CO2-reductie per omzet. Doorvertaald naar 2018 was de doelstelling 7% CO2-reductie. Deze doelstelling is in 2018 ruimschoots gehaald. In 2018 zijn verschillende maatregelen doorgevoerd en voortgezet om de footprint te reduceren:

 

Minder

 • Het reduceren van rijbewegingen door bijvoorbeeld het toepassen van efficiënte planningsmethoden, gebruik videoconferencing en nachtelijke bevoorrading van bedrijfsvoertuigen.

 

Duurzamer

 • Het streven naar verduurzaming door in bestaande en tijdelijke panden groene stroom uit windenergie te gebruiken.

 

Efficiënter

 • De inzet van zuinigere bedrijfswagens; zowel zuiniger door de inzet van gelijkwaardige bedrijfsauto’s met een lager verbruik per km, als door de inzet van kleinere bedrijfswagens. De beoordeling op CO2-uitstoot is inmiddels onderdeel van het inkoopproces.
 • Het stimuleren van zuinig rijden door individuele terugkoppeling naar berijders over brandstofverbruik, door de interne competitie Bewuste Bestuurder en door Het Nieuwe Draaien op te nemen in de training van machinisten van graafmachines.

 

CO2-doelstelling 2019

 In 2019 willen we een CO2-reductie van 8,5% per € omzet realiseren. Dat willen we doen door het continueren van bovengenoemde maatregelen en door o.a.:

 

Minder

 • Minder reiskilometers door videoconferencing, verdere digitalisering en nachtelijke bevoorrading.
 • Reduceren van rijbewegingen van onszelf en onze klanten door toepassing van nieuwe technologieën, zoals grondradarsystemen, IoT en slimme software.
 • Waar mogelijk de inzet van energiezuinige methodes om kabels te leggen; snijden in plaats van graven.
 • Het toepassen van haalbare maatregelen voor energiebesparing in onze gebouwen.

 

Duurzamer

 • Het gebruik van groene stroom in onze vestigingen en projectlocaties.
 • Het faciliteren van elektrische leaseauto’s.

 

Efficiënter

 • Reductie van CO2-uitstoot bij de verwerking van ons afval door meer aandacht voor slimme ontwerpen, afvalscheiding en recycling.

 

Voor meer informatie zie ook de koppelingen naar CO­2 doelstellingen en resultaten hieronder op deze pagina.

Nieuwsberichten & links

Nieuws: VolkerWessels Telecom partner van JINC

Nieuws: VWT test bandenvulmiddel

CO2-emissie VolkerWessels Telecom

+