HomeOver onsCertificeringen

Certificeringen

VolkerWessels Telecom is in het bezit van diverse certificaten.

  • ISO 9001: is een certificering om invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid (Quality Assurance).
  • ISO 14001: is een certificering voor het behalen en verbeteren van milieudoelstellingen op basis van vastgestelde milieuaspecten.
  • ISO 27001: is een certificering gericht op het beschermen van (klant)informatie en de beschikbaarheid van gegevens.  
  • VCA: staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veilig, gezond en milieubewust te werken en het aantal ongevallen te verminderen.
  • CKB: staat voor Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Dit certificaat beoogt kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen.
  • CO2-prestatieladder: is een instrument om te werken aan CO2 reductie. Informatie over onze CO2-footprint en doelstelling is te vinden op onze pagina CO2-prestatieladder.

Certificaten per bedrijfsonderdeel

Alle behaalde certificaten zijn via de website te downloaden als PDF-bestand. De volgende bedrijfsonderdelen zijn in het bezit van certificaten:


- Bekijk de certificaten van VolkerWessels Telecom | Netwerk Solutions
- Bekijk de certificaten van VolkerWessels Telecom | Infratechniek

- Bekijk de certificaten van VolkerWessels Telecom | Services

+