HomeOver onsCertificeringen

Certificeringen

VolkerWessels Telecom is in het bezit van diverse certificaten.

  • ISO 9001: is een certificering om invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid (Quality Assurance).
  • ISO 14001: is een certificering voor het behalen en verbeteren van milieudoelstellingen op basis van vastgestelde milieuaspecten.
  • ISO 27001: is een certificering gericht op het beschermen van (klant)informatie en de beschikbaarheid van gegevens.  
  • VCA: staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veilig, gezond en milieubewust te werken en het aantal ongevallen te verminderen.
  • CKB: staat voor Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Dit certificaat beoogt kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen.
  • CO2-prestatieladder: is een methode om te laten zien dat CO2 reductie serieus wordt genomen en hoe wordt gewerkt aan de reductie van CO2 uitstoot. Klik op de CO2 footprint van 2016 om deze te bekijken.

Certificaten per bedrijfsonderdeel

Alle behaalde certificaten zijn via de website te downloaden als PDF-bestand. De volgende bedrijfsonderdelen zijn in het bezit van certificaten:


- Bekijk de certificaten van VolkerWessels Telecom | Netwerk Solutions
- Bekijk de certificaten van VolkerWessels Telecom | Infratechniek

- Bekijk de certificaten van VolkerWessels Telecom | Services

+