MVO

Wij geloven dat de samenleving groeit door de verbinding tussen mensen. Technologie speelt een belangrijke rol in onze levens en in onze huizen. Het maakt ons leven makkelijker en biedt enorm veel vrijheid. Technologie maakt verbinding en onderlinge communicatie tussen mensen en apparaten mogelijk. Daarom werken we op dit moment al aan de technologie en infrastructuur die leven en wonen in de toekomst nog comfortabeler maakt. 

Duurzame en sociale wereld

VolkerWessels Telecom gelooft in het toevoegen van sociale en economische waarde door middel van telecom en techniek. Als onderdeel van VolkerWessels bouwen we aan een duurzame, sociale wereld en daar zijn we trots op. Onze activiteiten zijn echter niet altijd geruisloos en hebben vaak (al dan niet tijdelijk) effect op de omgeving. We vinden het belangrijk om de impact van onze activiteiten inzichtelijk te maken. Daarom geven we met ons duurzaamheidsverslag een beeld van de uitdagingen waar wij voor staan en de kansen die dit biedt. Klik hier om het Duurzaamheidsverslag 2017 van VolkerWessels online te lezen. 

Milieu

We realiseren ons dat we met bewustwording en slimme technieken en concepten de negatieve impact op de leefomgeving - waaronder de emissie van CO2 - flink kunnen verminderen. Sinds april 2014 zijn wij gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 4We nemen onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en willen verspilling zoveel mogelijk tegen gaan. Uit analyses blijkt dat we aansprekende resultaten kunnen boeken door ons vooral te richten op een beter afvalmanagement, energie- en brandstofverbruik. We investeren dan ook op deze gebieden en werken daarnaast aan het verhogen van het bewustzijn - zowel binnen als buiten onze organisatie - en stimuleren ideeën voor een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering. Lees meer over onze emissiestromen en maatregelen op onze pagina over de CO2-prestatieladder.

+