HomeOver onsMVOCO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

De wereld waarin wij werken en leven verandert snel. Alles om ons heen, van mensen tot machines, staat dag en nacht in verbinding. Total connectivity noemen wij dat. VolkerWessels Telecom ontwikkelt en realiseert communicatienetwerken en zorgt daarmee voor deze connectiviteit. Met betrekking tot verantwoord ondernemen streven wij naar het vergroten van levenskwaliteit en het minimaliseren van de negatieve effecten van onze activiteiten op milieu en omgeving. Daarbij focussen we op CO2-reductie, energieverbruik en afvalmanagement.

 

CO2-uitstoot in 2017

In 2017 bedroeg de CO2-footprint van VolkerWessels Telecom 8867 ton CO2. Ten opzichte van 2014, is de uitstoot in 2017 met 29% gedaald. De belangrijkste veroorzakers van CO2-emissies zijn bedrijfsauto’s, de leaseauto’s en de huurauto’s, samen ruim 90% van de CO2-footprint. De gebouw gerelateerde CO2-uitstoot is ongeveer 8%. Materieel en vliegkilometers hebben een kleine invloed op de totale CO2-footprint.
(Berekeningen volgens Handboek 3.0 van de CO2-prestatieladder. Sinds april 2014 is VolkerWessels Telecom gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 4.)

Reductie van de CO2-footprint

 

De CO2-reductiedoelstelling van VolkerWessels Telecom voor 2020 is 10% CO2-reductie per € omzet. Doorvertaald naar 2017 was de doelstelling 5% CO2-reductie. Deze doelstelling is in 2017 ruimschoots gehaald. In 2017 zijn verschillende maatregelen doorgevoerd en gecontinueerd om de footprint te reduceren:

 

Minder

 • Het reduceren van rijbewegingen door bijvoorbeeld het toepassen efficiënte planningsmethoden,  gebruik videoconferencing en nachtelijke bevoorrading van bedrijfsvoertuigen.

 

Duurzamer

 • Het streven naar verduurzaming door in bestaande en tijdelijke panden groene stroom uit windenergie te gebruiken.

 

Efficiënter

 • De inzet van zuinigere bedrijfswagens; zowel zuiniger door de inzet van gelijkwaardige bedrijfsauto’s met een lager verbruik per km, als door de inzet van kleinere bedrijfswagens. De beoordeling op CO2-uitstoot is inmiddels onderdeel van het inkoopproces.
 • Het stimuleren van zuinig rijden door individuele terugkoppeling naar berijders over brandstofverbruik en door de interne competitie Bewuste Bestuurder.
 • Reductie brandstofverbruik door een toevoeging in de banden van bedrijfsvoertuigen en door aandacht voor bandenspanning bij check-up.

 

CO2-doelstelling 2018

In 2018 willen we een CO2-reductie van 7% per € omzet realiseren. Dat willen we doen door het continueren van bovengenoemde maatregelen en door o.a.:

 

Minder

 • Minder reiskilometers door een toename van videoconferencing en verdere digitalisering
  De inzet van energiezuinige methodes om kabels te leggen; snijden in plaats van graven
  Het toepassen van haalbare maatregelen voor energiebesparing in onze gebouwen

 

Duurzamer

 • Uitbreiding van het aantal panden met groene stroom

 

Efficiënter

 • Reductie brandstofverbruik door een toevoeging in de banden van bedrijfsvoertuigen en door aandacht voor bandenspanning bij check-up
  Reductie van CO2-uitstoot bij de verwerking van ons afval door meer aandacht voor afvalscheiding en recycling

 

Voor meer informatie zie ook de CSR-Milieurapportages hieronder op deze pagina.

 

Website:  Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

CO2-emissie CO2-prestatieladder

+