HomeProjecten Aanleg glasvezel naar 279 hoogspanningsstations

Aanleg glasvezel naar 279 hoogspanningsstations

Nederland

In opdracht van TenneT sluit VolkerWessels Telecom 279 hoogspanningsstations aan op 21 glasvezelringen in Nederland. Deze redundante glasvezelverbinding tussen een hoogspanningsstation en een glasvezelring heet een ‘Last Mile'. Door deze koppeling wordt de huidige telecominfrastructuur tussen alle 110- en 150 kV-stations van TenneT vervangen. Resultaat is een nieuw, passief en betrouwbaar glasvezelnetwerk voor de communicatie tussen diverse hoogspanningsstations, het bedrijfsvoeringcentrum en camerabeelden voor de meldkamer.

Vervangen telecominfrastructuur 110- en 150
kV-stations

In 2008 heeft TenneT de 110- en de 150 kV-stations en hun telecomnetwerken overgenomen van de regionale netbeheerders. Al snel bleek de noodzaak om de kwaliteit van de bestaande telecomverbindingen te borgen. Verbindingen hebben een beperkte levensduur en de ontwikkelingen hierin gaan snel. Dit is reden voor TenneT om in de aankomende jaren een eigen, duurzaam telecomnetwerk te realiseren.

 

Redundant glasvezelnetwerk

Het belang van de informatie-uitwisseling van- en naar de hoogspanningsstations en communicatie over de energievoorziening neemt steeds meer toe. Het is noodzakelijk dat de stations met elkaar verbonden zijn door middel van een redundante glasvezelverbinding voor de beveiliging van de verbindingen en de besturing van de knooppunten in het elektriciteitsnet. Daardoor blijft bij een enkelvoudige storing de verbinding gehandhaafd.

 

Netwerk aangesloten op 21 glasvezelringen

TenneT heeft ca. 220 110- en 150 kV-stations die ontsloten moeten worden. Op het ontwerp van het nieuwe glasvezelnetwerk worden de stations door middel van een ringstructuur met elkaar verbonden. Binnen het ontwerp is er sprake van 21 ringen waarop gemiddeld 10 stations vanuit een geografische samenhang met elkaar verbonden zijn. Deze 21 ringen worden gekoppeld aan de zogeheten backbone van TenneT.

 

Samenwerking met Alliander

Omdat de 110- en 150 kV-stations vaak gedeeld worden met regionale netbeheerders, heeft TenneT vanaf 2009 onderzocht waar er samenwerkingsmogelijkheden lagen met de regionale netbeheerders. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een samenwerking met Alliander. Binnen het project zullen 279 stations worden aangesloten. Hiervan zijn er ca. 70 stations met alleen een aansluiting voor Alliander, ca. 45 gecombineerde stations voor TenneT en Alliander en 155 stations met alleen een TenneT-aansluiting.

 

Aanleg en toekomst

Binnen het project legt VolkerWessels Telecom ruim 900 kilometer aan ‘Last Miles' aan. De overige 2.600 kilometer betreft nieuw te realiseren huurverbindingen. In het toekomstplan van TenneT zullen met name de gehuurde ringen van verschillende telecomoperators op termijn worden vervangen door glasvezel in de bliksemdraad. Bij vervanging- of nieuwe aanleg van een hoogspanningsleiding wordt glasvezel meegenomen, waardoor TenneT tegen geringe kosten uiteindelijk haar eigen netwerk realiseert.

Feiten & cijfers

 • Aantal hoogspanningsstations
  279 stuks
 • Aantal glasvezelringen
  21 stuks
 • Aanleg glasvezelkabel
  900 kilometer
 • Projectcategorieën
  Netwerken

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

TenneT geeft officiële startsein voor aanleg van grootste snelweg voor elektriciteit...

Actueel

Begin dit jaar is TenneT begonnen met de realisatie van de Randstad Noordring. Een zestig kilometer lange 380kV...

Aanleg glasvezel naar 279 hoogspanningsstations

Actueel

In opdracht van TenneT sluit VolkerWessels Telecom 279 hoogspanningsstations aan op 21 glasvezelringen in Nederland. Deze...

+