HomeProjecten C2000 dekking in Amsterdamse metro

C2000 dekking in Amsterdamse metro

Amsterdam

VolkerWessels Telecom heeft een Special Coverage Location (SCL) installatie aangebracht in de metrotunnel (Oostlijn) voor de doorgifte van C2000, MOB2000 en ERMES. Na de realisatie hiervan heeft VolkerWessels Telecom een vijfjarig onderhoudscontract afgesloten om de installatiewerkzaamheden voor GVB in stand te houden.

De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland stelt hoge veiligheidseisen aan deze tunnel. Onder alle omstandigheden moet de beschikbaarheid van de netwerken gegarandeerd blijven. Ook bij calamiteiten. Door o.a. twee inkoppelpunten aan te brengen voldoet dit netwerk aan de hoogste (veiligheids)klasse en is de installatie redundant uitgevoerd.

Altijd bereikbaar

In de publiekstoegankelijke- en technische ruimten is ongeveer 14 kilometer stralende kabel en zijn verder 46 versterkers geïnstalleerd in dertien apparatuurruimtes welke onderling zijn verbonden met in totaal 42 kilometer glasvezelbekabeling. Deze installatie maakt het mogelijk om ondergrondse radiosignalen uit te zenden in de tunnel, waardoor de OOV diensten gebruik kunnen maken van het C2000-netwerk. GVB is beheerder van het systeen en kan haar bedrijfsvoering uitvoeren in treinen en op perrons over het MOB2000-netwerk. Verder kan het technisch personeel van GVB opgeroepen worden met semafoons ondergronds via het ERMES/KPN netwerk. VolkerWessels Telecom verzorgt in opdracht van GVB ook het onderhoud aan dit netwerk voor de komende jaren.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van VolkerWessels Telecom op het gebied van Special Coverage Locations.

Feiten & cijfers

  • Bedrijfsonderdeel
    VolkerWessels Telecom | Netwerk Solutions
  • Opdrachtgever
    GVB
  • Projectcategorieën
    Netwerken

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Verbeterprogramma C2000 succesvol afgerond

Actueel

Het begon met de officiële start in maart 2012 in het Drentse Emmer-Compascuum; het Oplossing DekkingsIssues Nederland...

+