Zoeken
© Marina Kemp - VW Telecom - Strijp-S 010.jpg
© Marina Kemp - VW Telecom - Strijp-S 019.jpg

Stedelijke uitdagingen

De wereld urbaniseert. In 2050 woont ruim 70 procent van de wereldbevolking in de stad. Die verandering brengt een reeks nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van mobiliteit, afval, gezondheid, energie en veiligheid. Steden vragen dan ook om slimme oplossingen, die ons helpen om verspilling te voorkomen en steeds efficiënter om te gaan met onze ruimte en middelen. Denk aan parkeerverwijssystemen, lantaarnpalen die ook geluid registreren of ondergrondse containers die zelf aangeven wanneer ze vol zitten. Toepassingen die niet alleen nodig zijn om te overleven, maar die ook de leefbaarheid vergroten. Dit vormt de basis voor smart cities.   

© Marina Kemp - Rene_Lutjenkossink 0002.jpg

Connectiviteit als basis voor slimme toepassingen

Het essentiële fundament voor al deze toepassingen? Een snelle, betrouwbare en flexibele datainfrastructuur die klaar is voor de toekomst. Dat vraagt om slimme keuzes tijdens de ontwikkeling van gebouwen, wegen of gebieden. Wij denken dan ook graag in een vroeg stadium mee met ontwikkelaars en overheden om optimale connectiviteit voor eindgebruikers te realiseren. Connectiviteit is een basisbehoefte voor iedereen, of je nu een bewoner, medewerker of weggebruiker bent. Bovendien gaan wij verder dan de voordeur en realiseren we ook stabiele en toekomstbestendige connectiviteit in woningen en kantoren. Daarbij gebruiken we technieken zoals FlexLan en oplossingen van FIBERunlimited.