Zoeken
Duurzaamheid

Urban Challenges

Connectiviteit is onmisbaar in het aanpakken van de vijf urban challenges de komende jaren: energie, afval, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. Denk aan oplossingen als smart grids, zelfrijdende auto’s en sensoren in afvalcontainers en infrastructuur. Door totale connectiviteit te realiseren, dragen onze werkzaamheden indirect bij aan een betere levenskwaliteit, meer duurzaamheid én CO2-reductie.

Duurzaamheid binnen VolkerWessels Telecom

Als onderdeel van VolkerWessels bouwen we aan een duurzame, sociale wereld. We werken hard om de negatieve impact op het milieu van onze werkzaamheden te minimaliseren. We streven naar minder, groener en efficiënter energieverbruik om onze CO2-uitstoot steeds verder te beperken. Zo draaien veel van onze kantoren, logistiek centra en projectlocaties op windenergie en rijden onze collega’s steeds vaker in elektrische of hybride auto’s. 

Afval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door zuinig om te gaan met grondstoffen, materialen zoveel mogelijk te hergebruiken en anders te scheiden en recyclen. Waar mogelijk passen we graag circulaire ontwerpstrategieën toe.

Ambitie Emissievrij 2030, VolkerWessels
Roadmap Duurzaamheid

Roadmap Duurzaamheid

De initiatieven die wij nemen om onze doelstellingen te halen, zijn weergegeven in de Roadmap Duurzaamheid 2030. Hier houden we bij wat onze doelstellingen én de vorderingen zijn en waar kansen liggen.

Bekijk onze doelen en resultaten per jaar

Samenwerking met ketenpartners

Om volledig emissievrij te kunnen werken zijn we ook deels afhankelijk van anderen. We zoeken daarom intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. 

Bekijk hoe VolkerWessels Telecom, Bredenoord en ODF samen zorgen voor emissiere… Lees meer over het KPN Circulair Manifest

Resultaten toetsen

Jaarlijks doen we verslag van de behaalde resultaten en aansprekende initiatieven. Ook laten we onze aanpak en resultaten jaarlijks toetsen door externe partijen om daar van te leren en verder te kunnen verbeteren.

2023 in beeld, woord en cijfers, VolkerWessels

Duurzaamheidsbeoordeling door EcoVadis

VolkerWessels Telecom neemt jaarlijks deel aan de EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling. EcoVadis gaat dan na hoe wij scoren op het gebied van verantwoord ondernemen. In 2023 is door EcoVadis een bronzen medaille aan VolkerWessels Telecom toegekend. Dit betekent dat wij tot de 35% best scorende bedrijven behoren die EcoVadis heeft beoordeeld.

ISO14001 

Een certificering voor het behalen en verbeteren van milieudoelstellingen op basis van vastgestelde milieuaspecten.

CO2-prestatieladder

VolkerWessels Telecom is gecertificeerd op niveau vier van de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Lees meer over de CO2-prestatieladder bij VolkerWessels Telecom