Zoeken

CO2-prestatieladder: Vernieuwing CO2-bewust certificaat

Het CO2-bewust certificaat van VWT is weer verlengd voor een periode van 3 jaar. Na een audit door TÜV aan de hand van de CO2-prestatieladder, is VWT opnieuw gecertificeerd op niveau 4. Het CO2-Bewust Certificaat geeft aan dat de organisatie op een bewuste manier actief energie bespaart en daarmee de uitstoot van CO2 reduceert. Het certificaat is onderdeel van de CO2 Prestatieladder. Dit instrument geeft inzicht in de mate waarin een organisatie actief bezig is met CO2 reductie.

ZonneEnergie1.jpg
Emissievrij 2030 beeldmerk_RGB.jpg

#Emissievrij2030

Herbert Aalbers, milieuspecialist bij VWT: "We waren natuurlijk eerder al gecertificeerd op dit niveau, maar het is toch fijn als je het certificaat opnieuw behaalt. Als VWT hebben we de ambitie om, samen met ketenpartijen, in 2030 emissievrij te werken. Dat betekent voor ons 70% CO2 reductie. De focus ligt op de uitstoot van ons wagenpark, maar we kijken ook naar ons materieel, de gebouwen en andere vormen van mobiliteit (vliegreizen, woon-werkverkeer). De certificering bewijst dat we op een gestructureerde manier en aantoonbaar werken aan CO2-reductie. Niet alleen voor onszelf, maar ook richting onze opdrachtgevers en andere geïnteresseerden."

co2 prestatieladder niveau 4.jpg

CO2-reductie staat centraal

"Om de certificering voor de CO2-prestatieladder te behalen moeten we als VWT een goed onderbouwde registratie van ons energieverbruik en CO2-uitstoot hebben. We hebben doelstellingen voor CO2-reductie bepaald, in sommige gevallen per project. Daarnaast wordt verwacht dat we de behaalde duurzaamheidsresultaten publiceren. Ook moeten we aantonen dat we als ketenpartner binnen onze eigen sector en daarbuiten actief zijn met CO2-reductie."