Zoeken

VolkerWessels Telecom en Bredenoord zorgen voor Emissiereductie met datagedreven besturing aggregaten

Bredenoord en VolkerWessels Telecom reduceren tot 70% van de CO2-emissie en overlast van aggregaten op tijdelijke projectlocaties. Dit is gebleken uit een pilot met opdrachtgever Open Dutch Fiber (ODF). Door aggregaten alleen te laten draaien wanneer er behoefte is aan stroom, wordt het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot fors verminderd. De verminderde draaiuren zorgen bovendien voor minder geur- en geluidsoverlast. Ook is er minder brandstoftransport naar de projectlocaties nodig.

Emissiereductie door datagedreven besturing van aggregaten

Aggregaat uitgerust met een klokprogramma
ODF bouwt en beheert glasvezelnetwerken in heel Nederland. Alle huishoudens worden via een verdeelkast, een zogenaamde PoP (Point of Presence) wijkcentrale, aangesloten op het glasvezelnetwerk. VolkerWessels Telecom neemt voor ODF het volledige beheer en monitoring van de wijkcentrale voor haar rekening, alsook het correctief en preventief onderhoud. De wijkcentrale wordt gevoed met stroom. Vaak is er bij de bouw van het glasvezelnetwerk nog geen vaste stroomaansluiting voor de wijkcentrale. Bredenoord levert daarom tijdelijk aggregaten. De inzet van deze aggregaten is van tijdelijke aard: de gemiddelde looptijd van een project is 4 maanden. De aggregaten leveren stroom aan de wijkcentrale, waarmee geïnstalleerde hardware in bedrijf gesteld kan worden. Onderdeel hiervan is de monitoringsunit van VolkerWessels Telecom. Omdat de wijkcentrale een interne accu bevat hoeft het aggregaat niet continu te draaien. Bredenoord heeft daarom het aggregaat uitgerust met een klokprogramma. In praktijk bleek het aggregaat, ondanks het tijdsprogramma, onnodig te draaien en daardoor ook onnodig voor CO2-uitstoot en geluidshinder voor omwonenden te zorgen.

Datagedreven besturing en hybride opstelling
VolkerWessels Telecom en Bredenoord hebben de handen ineen geslagen om te kijken het aggregaat op basis van vermogensbehoefte in de wijkcentrale, vraaggestuurd geschakeld kon worden. In het NOC van VolkerWessels Telecom worden de verschillende assets in deze wijkcentrale reeds gemonitord, waarbij vooraf gespecificeerde thresholds en parameters continu bewaakt worden (denk aan temperatuur, luchtvochtigheid, batterijspanning). Deze inzichten worden verkregen via de monitoringsunit, die VolkerWessels Telecom heeft mogen toepassen in iedere wijkcentrale.

In de ontwikkelde pilotopstelling wordt eveneens gebruik gemaakt van deze unit, die het mogelijk maakt om vermogensinzichten en batterijcondities te correleren en sturend te laten zijn in de in-/afschakeling van het aggregaat. Dit in tegenstelling tot het traditionele klokprogramma. Kortom, door het combineren van de techniek in de PoP-monitoringsunit, het inzetten van sensordata en het aanpassen van de configuratie van het aggregaat, is een hybride techniek toegepast die de conventionele techniek vervangt. De actieve installatie bestaat nu uit een combinatie van het aggregaat en een batterij (binnen in de wijkcentrale) die voorheen individuele functies hadden. Deze hybride techniek wordt al vaker toegepast door Bredenoord. Het unieke aan de combinatie met VolkerWessels Telecom is de verdere digitalisering en adaptiviteit van het systeem.

"Als een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid, zijn we trots om samen te werken met onze leveranciers aan innovatieve duurzame oplossingen."

Floris van den Broek CEO Open Dutch Fiber

datagedreven aggregaten

Minder brandstofgebruik en geluidsoverlast door minder draaiuren aggregaat
Door het aggregaat actief remote aan te sturen op data (alleen wanneer er behoefte aan stroom is), is het aantal onnodige draaiuren flink teruggebracht. Dit resulteert in de afname van het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot. De resterende draaiuren zijn daarbij ook nog eens effectiever omdat de aggregaat efficiënter werkt met een hogere belasting. Een bijkomend voordeel is dat door de reductie van de brandstofbehoefte het aantal tankbewegingen ook teruggebracht is. Dit voorkomt overlast van zware voertuigen in een woonwijk.

De verminderde draaiuren zorgen ook voor minder geur- en geluidsoverlast. Daarnaast kunnen de momenten van het draaien van het aggregaat nu geprogrammeerd worden (op momenten dat de buurtbewoners niet thuis waren of er het minste last van hadden) waardoor geluidsemissies nog verder worden beperkt.

Resultaten
De eerste resultaten van deze datagedreven besturing zijn veelbelovend. Onderstaand de resultaten van de aanleg van de PoP in Heerhugowaard, gebaseerd op een looptijd van het project van 4 maanden:

Duurzaamheidsambities
De oplossing past goed bij de ambitie van VolkerWessels Telecom om in 2030 emissievrij te werken, waarbij de samenwerking met ketenpartijen een onmisbaar element is. Emissievrij heeft niet alleen betrekking op de uitstoot van CO2, maar ook stikstofuitstoot en de geluidsbelasting van de omgeving.

De ambitie van Bredenoord is dat er niet alleen gewerkt wordt aan een emissievrij Bredenoord (foodprint en keten), maar dat wij ook een actieve rol innemen om de duurzaamheidsambities van onze klanten te realiseren. Dit kunnen wij alleen doen door samenwerkingen aan te gaan met experts en partners om zo het gezamenlijk belang (klant) te dienen/verwezenlijken. In deze case een partnership met VolkerWessels Telecom om ODF te helpen met een oplossing voor geluidsbelasting en om een bijdrage te leveren aan de emissiedoelstellingen.

Bekijk video

Over Bredenoord
Sinds 1937 is Bredenoord dé specialist in tijdelijke en mobiele stroomoplossingen. Overal ter wereld zorgen we ervoor dat ondernemers, instellingen en overheidsorganisaties kunnen werken zoals zij dat willen. Op een schone, efficiënte en verantwoorde manier. Met onze vloot van batterijsystemen, uiteenlopende aggregaten en toebehoren, en onze ervaren engineers, servicemonteurs, chauffeurs en adviseurs staan we 24/7 voor u klaar om te zorgen dat u direct aan de slag kunt.

Naar een emissievrije toekomst van tijdelijke stroom
Met onze R&D-afdeling werken we al jaren aan het zoveel mogelijk emissievrij maken van tijdelijke en mobiele stroom. Daarmee zorgen we dat onze klanten verzekerd zijn van stroom, ook als fossiele brandstoffen minder gewenst of beschikbaar zijn en er strenge (emissie)regels gelden. Van simpele effectieve oplossingen als een gepatenteerd roetfilter tot grotere uitdagingen als mobiele zonnepanelen. Zo was Bredenoord de eerste met een waterstofaggregaat en was de ESaver de eerste mobiele batterijoplossing voor de kleinere stroomvraag. Vaak werken we bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en oplossingen voor duurzame energiezekerheid samen met andere bedrijven, overheidsorganisaties en innovatiepartijen.

Over VolkerWessels Telecom
VolkerWessels Telecom ontwerpt, bouwt, beheert en onderhoudt data- en telecomnetwerken die veelvoudige en complexe communicatiestromen mogelijk maken. Door de integrale aanpak en het aanbieden van end-to-end oplossingen ontzorgen we de markt en dragen we bij aan innovatie in de hele keten. Als onderdeel van VolkerWessels bouwen we aan een duurzame, sociale wereld, waarbij we de negatieve impact van onze werkzaamheden op het milieu minimaliseren. We streven naar minder, duurzamer en efficiënter energieverbruik om onze CO2-uitstoot steeds verder te beperken.

Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen halen we op eigen kracht een CO2-reductie van meer dan 70% in 2030. We nemen hiervoor maatregelen zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze kantoorlocaties, het investeren in emissievrij materieel en het gebruikmaken van bouwlogistieke hubs. Voorbeelden hiervan zijn weergegeven in onze Roadmap Duurzaamheid 2030.

Om volledig emissievrij te kunnen werken zijn we ook deels afhankelijk van anderen. We zoeken daarom intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners.

Over Open Dutch Fiber
Open Dutch Fiber, het toonaangevende onafhankelijke, open-access Fiber-to-the-Home platform in Nederland, bouwt en exploiteert zijn netwerk in steden en dorpen en levert hoogwaardige glasvezelverbindingen aan Nederlandse woningen en bedrijven. Het platform, met aandeelhouders KKR en DTCP, heeft een open architectuur en maakt glasvezeldiensten beschikbaar voor alle operators in Nederland.

Bij ons bedrijf hebben we ambitieuze doelen gesteld om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Samen met onze leveranciers streven we naar een groenere toekomst en dragen we bij aan een duurzamere en veerkrachtige wereld. Als bedrijf hechten we niet alleen waarde aan milieu en klimaat, maar ook aan sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur.