Zoeken

Pensioen MapXact

TODO

Jouw pensioen is ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Dit is een beschikbare premie regeling. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen WIA-excedent en WGA-hiaat zijn hier ondergebracht. Er is bij Nationale Nederlanden ook een collectieve ANW-hiaat verzekering afgesloten waaraan je vrijwillig en op eigen kosten kunt deelnemen. Voor informatie over deze regelingen kun je contact opnemen met het Pensioen Kennis Centrum van VolkerWessels op 078-6292300 of mailen naar pkc@volkerwessels.com.
Naast de pensioenregeling is er een collectieve overlijdensrisicokapitaalverzekering voor jou afgesloten. Deze keert onder voorwaarden een jaarsalaris bruto uit bij overlijden. Meer informatie daarover kun je opvragen bij het Pensioen Kennis Centrum van VolkerWessels. Boven op deze collectieve verzekering kun je vrijwillig en op eigen kosten nog een extra overlijdensrisicokapitaalverzekering afsluiten. Indien je je aanmeldt binnen 30 dagen na indiensttreding zijn er geen gezondsheidswaarborgen nodig. Daarna zal de verzekeraar een gezondheidsverklaring vragen die door een medisch adviseur wordt beoordeeld.