Zoeken

Pensioen Volker Wessels Telecom Services bv

TODO

Jouw pensioen is ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Dit is een beschikbare premie regeling. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA-excedent is hier ondergebracht. De arbeidsongeschiktheidsverzekering WGA-hiaat is ondergebracht bij het PMT. Er is bij Nationale Nederlanden ook een collectieve ANW-hiaat verzekering afgesloten waaraan je vrijwillig en op eigen kosten kunt deelnemen. Voor informatie over de regelingen van Nationale Nederlanden kun je contact opnemen met het Pensioen Kennis Centrum van VolkerWessels op 078-6292300 of mailen naar pkc@volkerwessels.com. Voor informatie van de WGA-hiaat verzekering bij het PMT kun je contact opnemen met het Pensioenfonds Metaal en  Techniek op 070-3160860 of kijken op www.bpmt.nl.
Naast de pensioenregeling is er een collectieve overlijdensrisicokapitaalverzekering voor jou afgesloten. Deze keert onder voorwaarden een jaarsalaris bruto uit bij overlijden. Meer informatie daarover kun je opvragen bij het Pensioen Kennis Centrum van VolkerWessels. Boven op deze collectieve verzekering kun je vrijwillig en op eigen kosten nog een extra overlijdensrisicokapitaalverzekering afsluiten. Indien je je aanmeldt binnen 30 dagen na indiensttreding zijn er geen gezondsheidswaarborgen nodig. Daarna zal de verzekeraar een gezondheidsverklaring vragen die door een medisch adviseur wordt beoordeeld.