Zoeken

Pensioen Volker Wessels Telecom Services_SI bv

TODO

Jouw pensioen is ondergebracht bij het PMT (pensioenfonds metaal en techniek). Dit is een vorm van middelloonregeling.Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering WGA-hiaat is hier ondergebracht. De arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA-excedent kun je vrijwillig bij ASR (op eigen kosten) afsluiten. Er is bij Nationale Nederlanden en bij PMT ook een collectieve ANW-hiaat verzekering afgesloten (je kunt kiezen uit één van beide) waaraan je vrijwillig en op eigen kosten kunt deelnemen. Voor informatie over deze regelingen kun je contact opnemen met het Pensioenfonds Metaal en  Techniek op 070-3160860 of kijken op www.bpmt.nl.
De pensioenregeling van PMT kent een maximum pensioensalaris. Als jouw jaarsalaris boven dat maximum zit (in 2017 was dat Euro 72.222,= per jaar), wordt over het meerdere geen pensioen opgebouwd bij het PMT. Voor dat meerdere hebben wij een pensioenexcedent regeling afgelsoten bij Nationale Nederlanden. Voor informatie over deze regelingen kun je contact opnemen met het Pensioen Kennis Centrum van VolkerWessels op 078-6292300 of mailen naar pkc@volkerwessels.com.
Voor degenen die een pensioenexcedent regeling hebben bij Nationale Nederlanden is er ook een collectieve overlijdensrisicokapitaalverzekering afgesloten. Deze keert onder voorwaarden een jaarsalaris bruto uit bij overlijden. Meer informatie daarover kun je opvragen bij het Pensioen Kennis Centrum van VolkerWessels. Voor degenen die een pensioenexcedent regeling hebben bij Nationale Nederlanden bestaat ook nog de mogelijkheid om, boven op deze collectieve overlijdensrisicokapitaalverzekering,  vrijwillig en op eigen kosten een extra overlijdensrisicokapitaalverzekering afsluiten. Indien je je aanmeldt binnen 30 dagen na indiensttreding zijn er geen gezondsheidswaarborgen nodig. Daarna zal de verzekeraar een gezondheidsverklaring vragen die door een medisch adviseur wordt beoordeeld.