Zoeken

De diepte in bij de IJssel in Kampen

Omdat de rivieren in Nederland steeds meer regen- en smeltwater te verwerken krijgen, is Rijkswaterstaat een aantal jaar geleden samen met provincies, gemeenten, waterschappen aan de slag gegaan om onze rivieren op meer dan dertig plaatsen meer ruimte te geven. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren – de betrokken partijen werken daarom ook aan het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en het verdiepen van de uiterwaarden. VolkerWessels Telecom | Infratechniek Oost is één van de partijen die op verschillende plaatsen betrokken is bij dit ‘Ruimte voor de Rivier’-programma van Rijkswaterstaat.

Vd Beek de IJssel043.jpg
Vd Beek de IJssel046 panorama.jpg
De IJssel bij Kampen

Gestuurde boringen

KPN gaf VolkerWessels Telecom de opdracht voor het ontwerp en de aanbesteding van het trekken van nieuwe kabels en het ruimen van de oude, als onderdeel van een zogenoemde zomerbedverlaging in de IJssel bij Kampen. Bij deze speciale klus wordt de IJssel twee tot drie meter uitgegraven, omdat er op deze plek geen ruimte is voor verbreding van de rivier. De nieuwe kabels en HPE-buizen lopen straks weer diagonaal onder de IJssel door, maar wel een flink stuk dieper. Samen met boorspecialist Van de Beek uit Neerijnen voerde VolkerWessels Telecom afgelopen week de gestuurde boringen uit – een cruciale stap in het project. Dit gebeurde met een concentrisch boorkop, waarmee extra diep en met zeer veel controle geboord kan worden. Na het trekken van de kabels en aanleg- en opruimwerkzaamheden aan de kade, worden tenslotte de baggerwerkzaamheden uitgevoerd en de oude kabels geruimd. De bewoners van Kampen hoeven zich dan voorlopig geen zorgen meer te maken over natte voeten.