Zoeken

Eerste klantaansluiting op glasvezel volgens nieuwe werkwijze een feit

De verglazing in Nederland is de afgelopen twee jaar in een sneltreinvaart beland. En de komende jaren zal het tempo onverminderd hoog blijven. Om goed aan de vraag vanuit de markt naar glasvezel te voldoen, heeft VolkerWessels Telecom (VWT) in samenwerking met KPN NetwerkNL de nieuwe werkmethode, BIS los van HAS, ontwikkeld. Door gebruik te maken van deze werkwijze kunnen de ploegen buiten in een sneller tempo glasvezel uitrollen zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van het opgeleverde netwerk. Op 1 september is in Gouda de eerste klant volgens de BIS los van HAS-methodiek op het glasvezelnetwerk aangesloten. Genoeg reden voor een feestelijk moment.

078A1715.jpg

Snelheid maken met de BOP

Onlosmakelijk verbonden met BIS los van HAS is de BOP, ofwel het Buiten Overname Punt. Dit door VWT ontwikkelde kastje maakt het mogelijk om glasvezelaansluitingen op te leveren zonder daarvoor achter de voordeur te komen. Onze afhankelijkheid van de bewoner valt daarmee weg. Met als resultaat: meer huizen per jaar te kunnen opleveren met toegang tot glasvezel. Arjan ten Hove, algemeen directeur van VolkerWessels Telecom vertelt: ‘Door de BOP kunnen we de afhankelijkheid van de techniek, mensen en het aansluiten van de woning uit elkaar halen. Hierdoor zijn we veel efficiënter in zowel de aanleg áls in de aansluiting van de woning.’ Een monteur plaatst de BOP tijdens het aansluiten als eindpunt, waardoor de basisinfrastructuur compleet is. Als bewoners aangesloten willen worden op het netwerk, hoeft VWT alleen nog maar via de fundering van de woning naar de BOP te boren. Connectoren in de BOP en een prefab aansluitkabel zorgen voor snelheid in het aansluiten.

Nieuwe middelen glasvezelaanleg

Om tijdens de klantaansluiting de kwaliteit van de BOP te kunnen waarborgen, heeft VWT een mobiele werkplek geïntroduceerd. Met deze werkplek kan de monteur, in weer en wind, overdekt de aansluiting in de BOP realiseren. De kans op kwaliteitsvermindering door regen, zand of stof neemt daarmee aanzienlijk af.

Hoogbouwplug buitenom

De BOP is momenteel niet geschikt voor glasvezel naar hoogbouw. Als alternatief gebruiken we daarom de hoogbouwplug. De hoogbouwplug plaatsen we in de spouw van de buitengevel. In de kop van de hoogbouwplug is een magneet geplaatst. Daardoor is deze van binnenuit met een detectieapparaat goed te vinden. Na detectie boren we van binnenuit naar de hoogbouwplug. Zodra de boor de spouw bereikt, zal de magneet van de hoogbouwplug zich vanzelf aan de boor vastklemmen. Bij het terugtrekken van de boor komt de hoogbouwplug dan automatisch mee naar binnen.