Zoeken

"Ga voor slimme steden!"

Denk je dat de Randstad nu al onder druk staat? Bedenk dan dat in 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in de stad woont! Die groei brengt zogeheten urban challenges met zich mee: het wordt steeds moeilijker om onze woon- en werkomgeving goed in te richten en de steden leefbaar te houden. Aan de andere kant hebben sommige dorpen last van krimp. Zij hebben de uitdaging om voldoende voorzieningen en werkgelegenheid te bieden om aantrekkelijk te blijven. Gebieden moeten slimmer worden. Met deze uitdagingen, maar vooral de oplossingen, houd ik mij dagelijks bezig.

© Marina Kemp -Portret - VWT - Cunera 04.jpg

Smart cities

Een smart city is een stad waarin je dankzij de inzet van technologie deze urban challenges het hoofd kan bieden. Hiervoor moeten organisaties hun krachten bundelen en integrale oplossingen bedenken. Diverse bedrijven, (onderwijs)organisaties en overheden moeten met elkaar om tafel, om samen te onderzoeken wat de beste gebiedsontwikkeling is. Hoe waarborgen we bijvoorbeeld de bereikbaarheid van steden, en de veiligheid en gezondheid van haar inwoners? Vooral dit laatste onderwerp is momenteel erg actueel.

Technologie als slim middel in onzekere tijden

Wie had bijvoorbeeld verwacht dat het coronavirus zo snel om zich heen zou grijpen, met zo’n impact op het dagelijks leven van de wereldwijde bevolking? Technologie voorkomt dat onze economie en het sociale leven volledig stilvallen, in een periode waarbij veel mensen thuis werken en sociale contacten worden vermeden. Als VolkerWessels Telecom leveren wij hierin een belangrijke bijdrage. Dankzij goede connectiviteit is het makkelijker om thuis te werken en kunnen scholieren en studenten gewoon lessen volgen. Maar ook sociale contacten worden tijdens de coronacrisis digitaal onderhouden: de eerste borrels en bordspelletjesavonden via Skype zijn al op social media voorbijgekomen! Daarbij kunnen kwetsbare ouderen momenteel via deze connectiviteit nog contact houden met hun familie. Connectiviteit is van belang om de uitdagingen tijdens de crisis op te vangen, maar ook om met een oplossing te komen. Medisch specialisten kunnen zo wereldwijd samenwerken en snel volledige onderzoeksdata en complexe modellen delen, waardoor we hopelijk spoedig een vaccin voor het coronavirus vinden.

Wat kunnen we met technologie, en wat mogen we ermee?

Als we kijken naar andere landen, zien we in Singapore dat mensen via hun telefoon worden getraceerd, om te controleren of ze daadwerkelijk in thuisquarantaine verblijven. In Nederland is dat ondenkbaar. Zo zie je dat er van alles kan worden gemeten en gedeeld, maar een slimme stad is mede afhankelijk van de  maatschappelijke acceptatie, de verandering in een bedrijfssector en het politieke klimaat. De combinatie hiervan is nodig om een transformatie mogelijk te maken. Hoe betrekken we de verschillende partijen in dit proces, wat vragen wij, en wat krijgen gebruikers hiervoor terug? Kortom: hoe zetten we de beschikbare data slim in, met bijvoorbeeld een duurzame gebiedsontwikkeling en tevreden en gezonde inwoners als resultaat? Hier vertel ik de komende tijd graag meer over!

Mijn naam is Cunera Smit. Ik werk als Business Developer Smart Cities bij VolkerWessels Telecom. Ik studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Het onderwerp Smart City ontwikkeling, o.a. bij de overheid, loopt als een rode draad door mijn carrière.

Deze foto is voor de uitbraak van het coronavirus genomen.