Zoeken

Hoger en sneller met de hoogbouwplug

VolkerWessels Telecom (VWT) past steeds weer nieuwe innovaties toe om de aanleg van glasvezel op een veilige manier te versnellen. Met de komst van de BOP (Buiten Overname Punt voor laagbouw), een innovatie van VWT in samenwerking met KPN Netwerk, gaat de aanleg van laagbouw woningen sneller. Met de hoogbouwplug introduceert VWT een vergelijkbare innovatie, maar dan voor hoogbouwpanden.

header hbp.PNG

Hoogbouw als uitdaging

Al jaren lopen netwerkbeheerders, providers en aannemers er tegen aan: de aanleg van glasvezel in hoogbouwpanden. Niet alleen zijn de panden soms technisch moeilijk aan te leggen, ook heb je hier te maken met bewonersafhankelijkheid. Om de bovenste woning aan te sluiten, moet de glasvezelkabel door alle daaronder gelegen appartementen naar boven worden gebracht. En om dat te kunnen doen, moeten bewoners medewerking verlenen. Iets wat met name in de grotere steden niet vanzelfsprekend is.

Sneller, goedkoper, minder overlast

De hoogbouwplug versnelt de aanleg van glasvezel in bestaande hoogbouw, omdat een inpandig kabeltracé niet meer nodig is. Via een verticale kabelgoot aan de buitengevel trekt de monteur de glasvezelkabel naar boven. Per woning takt er een kabel af. Aan het uiteinde van de kabel zit de hoogbouwplug. Via een boorgat in de buitenmuur, wordt de plug in de muur gebracht. Zit de hoogbouwplug eenmaal in de muur, dan ligt alles klaar om op een later moment de woning aan te sluiten op het netwerk. Bewoners kunnen hun woning dus op elk gewenst moment laten aansluiten en zijn daarvoor niet afhankelijk van de medewerking van hun buren.