Zoeken

Sterk staaltje projectmanagement bij weguitbreiding A1/A6

Er wordt nog altijd hard gewerkt aan de weguitbreiding op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere (Project SAA). In opdracht van KPN voert VolkerWessels Telecom op een aantal delen van het traject de verlegging van de bekabeling uit. Het verloop van dit soort grootschalige projecten is niet altijd te voorspellen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beslissing van KPN om haar netwerk ten zuiden van de A1 niet te behouden, maar vanaf knooppunt Muiderberg volledig om te leggen via Weesp. Zo worden infrastructurele conflicten bij de verbreding van de nieuwe snelweg voorkomen en hoeft KPN geen concessies te doen aan haar netwerkarchitectuur en performance. Geheel volgens planning is dit projectonderdeel binnen SAA op 2 augustus 2014 opgeleverd.

Gestuurde boring onder spoor_backbone KPN_Frits van der Vlis (2).jpg
Gestuurde boring onder spoor_backbone KPN_Frits van der Vlis (2).jpg
Gestuurde boring naast het spoor onder het uitwateringskanaal van het Naardermeer

Totstandkoming backbone

VolkerWessels Telecom | Infratechniek Noordwest startte in november 2013 met een integraal projectteam aan de totstandkoming van deze nieuwe backbone voor KPN, waarbij gestuurde boringen onder de Vecht, het uitwateringskanaal van het Naardermeer, het Amsterdam-Rijnkanaal en het spoor noodzakelijk zijn. Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden was overeenstemming met veel partijen vereist, waaronder Rijkswaterstaat, Waternet, gemeenten, ProRail, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

projectgebied SAA.jpg
Projectgebied SAA

Schop in de grond

In april 2014 zette het projectteam onder leiding van VolkerWessels Telecom officieel de schop in de grond voor het nieuwe, 12 kilometer lange tracé. Het team verzorgde de graaf- en specialistische boorwerkzaamheden, het leggen van de glasvezelbuizen, het inblazen van de kabels en het doorverbinden van de kabels aan weerszijden van de route.