Zoeken

Strategische samenwerking Joulz en VolkerWessels Telecom voor STN2020

Energienetbeheerder Stedin laat onder de noemer 'STN2020' een nieuw telecomnetwerk bouwen. Het huidige Stedin Telecom Netwerk, dat een mix is van koper-, glasvezelkabels en draadloze verbindingen, verbindt alle locaties met het centrale bedrijfsvoeringcentrum in Rotterdam en wordt vervangen. Nutsbedrijf Joulz treedt op als system integrator voor deze omvangrijke vernieuwing, waarbij ze de samenwerking opzoeken met zorgvuldig gekozen onderaannemers. Op 21 december 2016 sloot Joulz met VolkerWessels Telecom en met Eurofiber een strategische overeenkomst voor de levering van grote delen van een glasvezelnetwerk.

STN2020_1.jpg
STN2020_2.jpg
Het tekenmoment. Voorste rij vlnr: Wido van de Mast (Algemeen Directeur VWT), Anja Vijselaar (Directeur Joulz) en Alex Goldblum (CEO Eurofiber) Achterste rij vlnr: Ben Klaasman (Regiodirecteur VWT), Auke Huisman en Enne van der Bijl (STN2020)

Leveringszekerheid met modern netwerk

Aanleiding voor de vernieuwing van het telecomnetwerk is de energietransitie. Hierdoor zijn er steeds meer energieopwekkers, die tweerichtingsverkeer en veel dynamiek teweeg brengen. Dat vraagt om een intelligenter electriciteitsnet (Smart Grid). De sturing van dat elektriciteitsnet is van essentieel belang voor de leveringszekerheid van stroom. En dat vereist weer een modern, betrouwbaar en eigen telecomnetwerk waar het dataverkeer van Stedin veilig over heen kan lopen.

Complexe planning

Stedin kiest voor de bouw van een volledig nieuw glasvezelnetwerk. De glasvezelkabels verbinden de grote elektriciteitsstations in het gehele verzorgingsgebied van Stedin. VolkerWessels Telecom draagt bij aan de uitbreiding en modernisatie van het netwerk. Het verbindt uiteindelijk ruim 300 locaties, die behoren tot de meest kritische knooppunten voor Stedin. De omvang en complexiteit van deze vernieuwing luistert nauw. Het is meer dan koper vervangen door glasvezel en het verminderen van het aantal technologieën in dat netwerk. Tijdens het werk blijven de stations in bedrijf. Dat vereist samenwerking en een complexe planning.