Zoeken

TenneT geeft officiële startsein voor aanleg van grootste snelweg voor elektriciteit in de Randstad

Begin dit jaar is TenneT begonnen met de realisatie van de Randstad Noordring. Een zestig kilometer lange 380kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De Randstad 380kV Noordring maakt deel uit van een 80 kilometer lange hoogspanningsverbinding die in 2018 gereed moet zijn. In opdracht van TenneT is VolkerWessels Telecom verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie en het plaatsen van de Wintrackmasten, waarvan op woensdag 3 december de eerste is geplaatst.

Wintrack TenneT_1920x1080.jpg

Bijzonderheden wintrackmasten

Ruim een jaar geleden werd het eerste deel van de nieuwe Randstadverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk (de Zuidring totaal 20 km) in gebruik genomen. Het bovengrondse gedeelte van de Randstad Noordring wordt, net als in de Zuidring, uitgevoerd met Wintrackmasten. Deze speciaal voor TenneT ontworpen masten zijn vervaardigd door VDL Network Supplies en worden door VolkerWessels Telecom geplaatst. De masten zorgen ervoor dat de magneetveldzone meer dan 60 procent lager is dan bij conventionele vakwerkmasten. Bovendien zorgt het slanke ontwerp en de kleur van de Wintrackmast voor minimale impact op het landschap en de leefomgeving: de mast valt een stuk minder op in de omgeving. In totaal worden er in de Noordring 302 nieuwe Wintrackmasten geplaatst.

Fundaties en ondergrondse kabels

VolkerInfra bouwt een deel van de fundaties en de ondergrondse kabels in de Noordring en legt ook de bouwwegen en werkterreinen aan. Het hier om het gedeelte van de ring dat loopt van Vijfhuizen naar de zuidelijk ringvaart van de Haarlemmermeer. VolkerInfra bestaat hier uit de combinatie van Van Hattum en Blankevoort, Visser& Smit Hanab en KWS Infra .

_DSC0018.JPG
Foto's: Chris Pennarts

Deels ondergrondse aanleg

Een gedeelte van de 380kV-verbinding wordt ondergronds aangelegd. Dit is uniek, omdat wereldwijd het 380 kV-net vrijwel volledig bovengronds is aangelegd. TenneT zet met het verkabelen (ondergronds aanleggen) in op verdere ontwikkeling van kabeltechnologie. In de Randstad 380kV Zuidring is al 10,7 kilometer verkabeld, zodat dit drukbevolkte gebied minder te maken heeft met bovengrondse lijnen en masten. In de Noordring wordt nog eens 9,3 kilometer ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd. Onderdeel van deze ondergrondse aanleg is een 900 meter lange boring onder het Noordzeekanaal door. Deze boring wordt uitgevoerd door het VolkerWessels zusterbedrijf Visser & Smit Hanab bv. De komende jaren monitort TenneT samen met de TU van Delft en Eindhoven hoe deze kabel zich verhoudt in het in het hoogspanningsnet.

Leveringszekerheid Randstad

Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale zekerheid via een betrouwbaar net van en naar de rest van Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. De Randstad 380kV verbinding zorgt voor deze toekomst vaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken. Door de aanleg van de nieuwe 380kV ringverbinding wordt bovendien de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd.

Planning

Het is de bedoeling dat het noordelijke gedeelte van de Noordring tussen Beverwijk en Vijfhuizen in de loop van 2017 wordt opgeleverd. De realisatie van het gedeelte van Vijfhuizen naar Bleijswijk start in 2016. Eerst moeten hier nog de nodige vergunningen worden verleend. Medio 2018 wordt de gehele Randstad Noordring in gebruik genomen.