Zoeken

UNSense en VolkerWessels gaan plannen voor adaptieve woonwijk in Brainport Smart District, Helmond verder uitwerken

Stichting Brainport Smart District heeft officieel het startschot gegeven om de plannen van UNSense voor een adaptieve woonwijk van 100 huizen in de wijk Brandevoort in Helmond verder uit te werken. VolkerWessels is partner van UNSense en betrokken als ontwikkelaar en bouwer in het ‘100 Huizen-project’. VolkerWessels-bedrijven SDK Vastgoed en VolkerWessels Telecom gaan de 100 huizen en de onderliggende infrastructuur (energie, telecom, water en riolering) ontwikkelen en bouwen. Daarnaast is VolkerWessels Telecom partner in de ontwikkeling van het Urban Data Platform.

UNStudio - BSD Master Plan- Helmond - Autumn Harvest_©Plomp.jpg

Toets op haalbaarheid

In Brainport Smart District wordt een slimme wijk van 100 huizen gerealiseerd, inclusief een urban data platform op basis waarvan diensten zullen worden ontwikkeld op het gebied van wonen, energie, mobiliteit en gezondheid, die het leven in deze wijk verduurzamen en het welzijn van de inwoners verhogen. In opdracht van de stichting Brainport Smart District hebben UNSense en VolkerWessels het project de afgelopen maanden getoetst op financiële, technologische en juridische haalbaarheid. Met positief resultaat.

Slimste wijk ter wereld

De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zijn onlangs goedgekeurd door de stichting Brainport Smart District en daarmee is nu officieel een startschot gegeven voor de verdere realisatie van het project. Het 100 Huizen-project maakt onderdeel uit van het masterplan van UNStudio voor de uitbreiding van de wijk Brandevoort, een plan van 150 hectare met 1500 vaste en 500 tijdelijke woningen, groen en 12 hectare bedrijventerrein, met de ambitie om de ‘slimste wijk ter wereld’ te worden. In het project worden de nieuwste technologieën en inzichten toegepast om tot een duurzame, energieneutrale, circulaire en sociale wijk te komen, waarbij inwoners een actieve rol spelen in de ontwikkeling van hun wijk.

Levenskwaliteit

VolkerWessels gelooft in een leefomgeving waarin levenskwaliteit centraal staat. Als bouwconcern kan VolkerWessels een positieve bijdrage leveren door oplossingen voor stedelijke uitdagingen te ontwikkelen, zoals circulaire woonconcepten, energieneutrale infrastructuur of op basis van data verbeteren van luchtkwaliteit in gebouwen. VolkerWessels heeft als doel om op een innovatieve manier te leren en te ontwikkelen, en daarmee positief te kunnen bijdragen aan de huidige en toekomstige levenskwaliteit. Het 100 Huizen project in Brainport Smart District past goed in deze doelstelling.