Zoeken

VolkerWessels Telecom werkt aan circulaire economie met pilots duurzamer glasvezelmateriaal

VolkerWessels Telecom (VWT) is actief betrokken bij twee pilots voor het testen van duurzaam materiaal op kabeltrajecten van KPN. Het gaat in deze pilots om zowel kabels als buizen die grotendeels uit gerecycled plastic bestaan. Bovendien is het totale volume aan toegepaste plastics afgenomen omdat het materiaal een kleinere diameter heeft. Door tijdens de aanleg dit materiaal toe te passen, zet VWT een belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie.

Duurzame glasvezel.png

Duurzaamheidsdoelstelling VWT

Eén van onze doelstellingen is om over 5 jaar significant minder nieuw (virgin) materiaal te gebruiken ten opzichte van 2020. Daarmee sluiten we aan bij de duurzaamheidsdoelstelling van VolkerWessels, waarin de circulaire economie een belangrijke rol speelt. Bij een circulaire-, ook wel kringloopeconomie, worden grondstoffen niet uitgeput en weggegooid, maar opnieuw ingezet.

In de omgang met materialen en afvalstoffen wil VWT de negatieve impact op het milieu zo veel mogelijk minimaliseren. Dat doen we allereerst door minder materiaal te gebruiken of te voorkomen dat er afval ontstaat. Door refurbishment en hergebruik van producten willen we afvalstoffen vermijden. Materialen die we niet meer kunnen toepassen, voeren we zo veel mogelijk gescheiden af zodat de mogelijkheden voor recycling optimaal worden benut.

Duurzaam glasvezelnetwerk

Samen met ketenpartners KPN, Prysmian Group, Allinq en Van Gelder Telecom is VWT gestart met een pilot om 11.000 woningen van een glasvezelnetwerk te voorzien, vervaardigd van 90% gerecycled plastic. VWT heeft binnen de keten een sterk coördinerende rol, waarbij Prysmian Group verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het concept.

KPN en Prysmian leggen in hun persberichten uit dat het duurzame karakter van de kabels terugkomt in het gebruik van een 4,5 mm kabel in een 10 mm buis in plaats van de conventionele 6 mm kabel in een 14 mm buis. Hierdoor wordt het volume aan gebruikte plastics met ca. 50% teruggebracht. Bovendien zijn de kabel en buis ook dunner, waardoor er meer op een haspel passen. Dit leidt tot een vermindering in het aantal haspels. Doordat er minder materiaal wordt toegepast en er minder transportbewegingen nodig zijn, wordt er in de hele keten van productie tot en met aanleg minder CO2 uitgestoten dan bij toepassing van de bestaande kabels en buizen.

Ecoduct.jpg

HDPE-buis met 60% gerecycled materiaal

Naast de proef met het duurzamere glasvezelnetwerk, hebben VWT en Prysmian eerder dit jaar het initiatief genomen voor een proef met een buis die voor 60% uit gerecycled materiaal bestaat. Het betreft hier een 3-laags HDPE-buis van 40 x 3,7 mm die deel uitmaakt van de hoofdstructuur van een glasvezelnetwerk. De verwachting is dat het percentage gerecycled materiaal in deze buis in de toekomst naar 90% zal gaan.

In samenwerking met Oomen Infra heeft VWT in KPN’s kabeltraject tussen Erp en Veghel over 3750 meter getest hoe de nieuwe buis zich verhoudt ten opzichte van de gangbare buis. De pilot met het aansnijden, leggen, koppelen, afrollen in de geul en het inblazen is met succes afgerond. Binnenkort neemt KPN dan ook de vernieuwde HDPE-buis in haar productportfolio op.