Zoeken
ZeesluisTerneuzen-05DJvD.jpg

Een sluis zonder open eindjes

De cijfers liegen er niet om: 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. Het wordt dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent: de Nieuwe Sluis in Terneuzen. De bouw door aannemerscombinatie Sassevaart is in volle gang en ook VolkerWessels Telecom is hier in opdracht van KPN en de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie druk bezig. Wij spraken drie betrokkenen over dit iconische project.

Harry van der Rijdt – Projectleider VolkerWessels Telecom | Infratechniek

‘Het werk begon voor ons al in 2015 bij de verdieping van het kanaal tussen Terneuzen en Sas van Gent. De bestaande zinkers waren te ondiep en dus legden we zes glasvezelkabels via een gestuurde boring van zeshonderd meter onder het kanaal door. In 2016 kregen we van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie de opdracht om alle kabels en leidingen in het gebied inzichtelijk te maken. Wat ligt er en waar ligt het? Met proefsleuven en de grondradar van MapXact brachten we alles in kaart. De kabels van KPN lagen in de Schependijk en in zinkers onder de oude Middensluis. Dat gebied wordt straks grotendeels afgegraven en dus moesten de kabels verlegd worden. Best een uitdaging omdat ook de fabriek van Dow Chemical afhankelijk is van deze verbinding. We konden de oude koperkabels niet omleggen omdat er dan signaalverlies zou optreden vanwege de lengte van de kabels. Naar de westkant van het sluizencomplex legden we daarom glasvezel. Daardoor konden we al twee 150x4x0,8 koperkabels reduceren. 

In 2018 realiseerden we een tijdelijke verlegging van glasvezel en koper langs de frontmuur van het complex. Eind 2020 rondden we een tweede tijdelijke verlegging af via een gestuurde boring onder het tijdelijke doorvaartkanaal. In de laatste fase – in Q1 2022 – leggen we de definitieve verbinding via een kabelkoker in het nieuwe buitenhoofd van de Nieuwe Sluis. Het meest uitdagende aan het project? Het is zo’n groot werk dat planningen en werkzaamheden nog wel eens veranderen. In de loop van het project bleken dingen anders te gaan dan we vooraf hadden bedacht. Dan moet je zo flexibel zijn om bij te sturen, je ontwerp te veranderen en je planning om te gooien. Daarnaast moet je er natuurlijk voor zorgen dat de verbinding in de lucht blijft. En dat is goed gegaan. Er is onderling overleg en een goede wederzijdse afstemming van werkzaamheden. Dat er in de afgelopen vijf jaar nog nooit een kabelschade is veroorzaakt of een ongeplande onderbreking is opgetreden, zegt genoeg!’ 

ZeesluisTerneuzen-01DJvD.jpg

Ricardo Noordermeer – Coördinator Kabels en Leidingen derden, SGS Roos+Bijl

‘Als coördinator kabels en leidingen derden bij de aannemerscombinatie Sassevaart ben ik de verbindende factor tussen het bouwteam en de betrokken netbeheerders. In het voortraject hebben we een inventarisatie en raakvlakanalyse uitgevoerd. Sommige kabels en leidingen kunnen niet op de huidige locatie blijven liggen. Voor de nieuwe ligging zoeken wij naar een zo gunstig mogelijk tracé dat past binnen het ontwerp, de bouwfasering én dat in combinatie met andere partijen kan worden aangelegd. Eén van de uitdagingen in dit project is het grote aantal kabels dat de afgelopen tientallen jaren in het gebied is aangelegd. Veel van deze kabels zijn door ontwikkelingen in de techniek ook niet meer in gebruik. Door het maken van proefsleuven is er bepaald wat er in de grond ligt. Welke kabels moeten wanneer weg? De verleggingen en bouwfasering worden besproken in het Kabels- en Leidingenoverleg met alle betrokkenen. Soms blijkt dat een kabel om technische redenen toch niet verlegd kan worden. Dit was het geval bij een belangrijke verbinding van KPN. In goed overleg hebben we de afwijking beoordeeld en is er een oplossing bedacht, de lijnen met KPN en VWT zijn gelukkig heel kort.’ 

Rob Noordijk – Consultant Netwerkbeheer KPN

‘In 2013 werden wij op de hoogte gebracht van de plannen en al snel begonnen we met een eerste oriëntatie. Toen rond 2015 de definitieve plannen er lagen, hebben we meteen VolkerWessels Telecom bij het project betrokken. Dat is onze vaste partner voor reconstructies en een specialist in complexe projecten. Ik ken Harry al heel wat jaar en we weten precies wat we aan elkaar hebben. Samen overtuigden we alle betrokkenen van een andere, voordeligere aanpak. Een variant waarbij we in drie verschillende fases werken. We bedachten een minicentrale op glasvezel aan de andere kant van het kanaal om meteen zoveel mogelijk het oude kopernet uit te faseren. Na een lange aanlooptijd en goede voorbereiding hebben we die eerste fase in 2017 met succes afgerond. Ook fase twee is afgerond. We wachten met de definitieve overname tot de kokerconstructie onder de Nieuwe Sluis gereed is. Daarna kan het laatste stuk overgenomen worden. De samenwerking is uitstekend. Het is écht een gezamenlijk traject waarin Ricardo, Harry en ik elkaar prima weten te vinden. Het is geen klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. Doordat we al vroeg bij het project zijn betrokken, kennen we elkaars uitdagingen en planningen. We houden rekening met elkaar en voorkomen zo open eindjes.’