Zoeken
20210802_122227.jpg

Kabelschade Valkenburg

Als je Valkenburg binnenrijdt en vluchtig om je heen kijkt, lijkt het alsof er niets is gebeurd. Maar de details geven meer weg. Een stapel huisraad op de parkeerplaats bij een flatgebouw, dichtgetimmerde ruiten en gesloten restaurants midden in het hoogseizoen. Slechts vier weken geleden zorgden stortregens ervoor dat het water ongecontroleerd door de straten stroomde, met een geschatte 400 miljoen euro aan schade als gevolg. Aan woningen, horeca, en infrastructuur. Wij liepen een dagje mee met de monteurs die druk bezig zijn om de ontstane storingen te verhelpen.

Drijvende kabels

Richting het centrum is een stuk van de stoep naast de autoweg opengehaald. Technisch Supervisor Danny Mols legt uit hoe de wateroverlast voor ondergrondse schade heeft gezorgd. ‘Toen het water omhoogkwam, zijn alle kabels mee gaan drijven. Vervolgens is het water gezakt en zakten de kabels terug. Door deze beweging breken de loden moffen en zijn ze niet meer waterdicht waardoor storingen ontstaan.’ Omdat dit allemaal ondergronds is, is het moeilijk in te schatten hoeveel schade precies is ontstaan. ‘We krijgen nu regelmatig meldingen van mensen die trager internet hebben of niet meer analoog kunnen bellen, daar zijn we de komende tijd wel zoet mee.’ 

20210802_134453.jpg

Ondergrondse locatie vaststellen

Storingsmonteur Remco Verhulst probeert ondertussen de exacte locatie van de schade te detecteren. ‘Een klant doet melding van traag of niet werkend internet. Dit kunnen huizen zijn, maar ook winkels, hotels en restaurants hebben er nu vaak last van. De bovengrondse monteur kijkt eerst of de schade in het pand zit. Als dit niet het geval is worden wij ingeschakeld. Op basis van het adres hebben wij een eerste idee van waar de storing zit. Daar gaan we graven, om het tracé in kaart te brengen en te meten hoe ver we van de storing afzitten. Soms moeten we een keer of vijf de grond in voordat we in de buurt zitten. Nu valt het mee en zijn we twaalf meter verwijderd van de storing. Dit klinkt misschien ver, maar is eigenlijk enorm in de buurt.’

Een steentje bijdragen

De werkplek van vandaag ligt naast een brug die één van de vele mooie uitkijkjes biedt waar Valkenburg zo populair om is. Om het toerisme niet in de weg te zitten, moet de projectplaats zo krap mogelijk worden afgezet. Strak tegen de stoeprand staan de afzetborden opgesteld, zodat auto’s zich er nog net tussen kunnen wurmen. Ook moet de storing zo snel mogelijk worden afgerond, als het even kan binnen een dag. Danny: ‘Ik hoop dat we niet bij de brug moeten graven, want dan is een dag tijd heel krap. Ons streven is helemaal nu om klanten zo snel mogelijk te helpen, ook omdat thuiswerkers en ondernemers afhankelijk zijn van verbinding. Een paar dagen geleden heeft Remco een winkeleigenaar geholpen om zijn broodnodige verbinding terug te krijgen. De kelder was onder water geraakt, waardoor de kabel buiten werking was gegaan. Dan kun je even niks beginnen. De klant was zo blij om weer online te zijn dat hij het vergeleek met een feestdag! Instanties en bewoners leveren een monnikenwerk om dit prachtige plaatsje weer op orde te krijgen, het voelt goed om hier ook een steentje aan bij te dragen.’ 

20210802_124955.jpg

Saamhorigheid en samenwerking

Een eindje verderop is ook een project gaande bij een brug, die helaas volledig is ingestort. Doordat de brug onder water raakte én werd geraakt door een drijvende auto, moet hij volledig worden heropgebouwd. Danny: ‘hier is een beekje een rivier geworden en hingen glasvezel- en koperkabels vrij in de lucht. We kunnen pas een permanente oplossing maken als de brug weer is opgebouwd, dus voor nu hangt hier een tijdelijke bekabelde brug als noodoplossing. Hierdoor is iedereen in ieder geval weer live.’ Naast de brug staat een woning waarvan de volledige benedenverdieping is weggespoeld. Het maakt duidelijk dat sommige bewoners echt grotere problemen hebben dan een haperende internetverbinding. Gelukkig is de saamhorigheid in Valkenburg groot, bewoners worden goed opgevangen en sommige restaurants hebben besloten om de deuren ook dicht te houden als de horecaburen met waterschade zitten. Samen met alle bewoners en andere nutsbedrijven hopen wij Valkenburg snel weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat.