Zoeken
IMG_8957.jpg

Opknapbeurt voor meetmast Cabauw

Wind, temperatuur, vochtigheid en straling… Al decennialang vormt de meetmast Cabauw een onmisbare bron van meteorologische gegevens. Zowel voor het KNMI als wetenschappers buiten de landsgrenzen. De mast houdt namelijk de langstlopende meting ter wereld bij van atmosferische processen en de concentratie van broeikasgassen. Het Rijksvastgoedbedrijf schakelde VolkerWessels Telecom in om de tuien van de meetmast te vervangen.

Vervangen tuien precisiewerk

De ‘snuffelpaal’ krabt aan de wolken. Met haar 213 meter is de mast bijna twee keer zo hoog als de Utrechtse Dom. De twaalf tuien die de mast overeind houden, zijn na 47 jaar toe aan vervanging. ‘Het was een technisch complexe opdracht, die vroeg om een bijzonder gecontroleerde aanpak’, vertelt Peter Veldt, technisch consultant bij VolkerWessels Telecom. ‘We werkten met een gedetailleerd stappenplan om te garanderen dat de toren nooit kon omvallen, maar ook om de meteorologische metingen niet te verstoren.’

Behoud stabiliteit meetmast

22.000 kilo. Dat is de spanning die op elke tuidraad staat. ‘Om de mast overeind te houden, kan het echt wel wat losser’, weet Peter. ‘Maar voor de metingen is de stabiliteit van de mast essentieel.’ Tijdens de werkzaamheden legde een meetstation daarom alle uitbuigingen van de mast nauwkeurig vast. ‘We wilden voorkomen dat de mast uitbolde in het midden of uitboog aan de bovenkant,’ legt Peter uit. Ook legde het team alle werkzaamheden tot in detail vast in een draaiboek. ‘Dat hebben we samen met de meetgegevens doorgegeven aan de klant. Zo kunnen wetenschappers eventuele afwijkingen in hun metingen berekenen en corrigeren.’

Weersafhankelijke aanpak

Het weer speelde een essentiële rol in het slim plannen van de werkzaamheden. Het team hield de weersverwachting nauwlettend in de gaten. ‘Dat was in dit geval erg makkelijk’, lacht Peter. ‘We konden op een app de gegevens aflezen die de mast registreerde, dus de informatie was bijzonder actueel.’ Zo koos het team steeds een gunstige dag om de oude tuidraad te verwijderen en de nieuwe draad te plaatsen. ‘We wilden dat alles aan het einde van de werkdag weer vastzat, zodat er geen enkel risico meer bestond,’ licht Peter toe.

IMG_8901.jpg

Uitwisselen tuidraden

Het team bereidde het uitwisselen van de draden zoveel mogelijk voor. ‘We maakten een constructie om de nieuwe tuidraad naast de oude te hangen. Zo konden we aan het begin van de dag snel de oude draad losmaken en de nieuwe erin hangen. De rest van de dag besteedden we aan het bevestigen van de draad aan het tuiblok op de grond.’ Een goede aanpak, met een uitstekende uitvoering, weet Peter. ‘Ploegleider Marc Veldpape en zijn team hebben fantastisch werk geleverd. Bij elke stap zijn ze bijzonder onderbouwd en gecontroleerd te werk gegaan. Het is allemaal perfect gelopen.’