Zoeken
3d Kempenbaan.png

Reconstructie drukke Kempenbaan

Dagelijkse files en een steeds minder goede bereikbaarheid... De sterke groei van bedrijventerrein De Run in Veldhoven, met onder andere ASML als prominente ‘bewoner’, leidde tot een onontkomelijk besluit: het opnieuw inrichten van de drukke Kempenbaan. Een project met de nodige gevolgen voor de ondergrondse infrastructuur vanwege de bouw van een nieuwe fietstunnel. Een mooie uitdaging voor het ‘team reconstructies’ van VolkerWessels Telecom.

Afstemming met overheid

Bovenstaande cijfers van het project Kempenbaan schetsen een aardig beeld van de omvang van de reconstructie. Toch zit de uitdaging voor Projectleider Reconstructies Gerwin Ederveen niet alleen in de techniek en de grootte van het werk, maar vooral ook in het aantal vergunningverlenende instanties. ‘Vanwege de ligging van het project en het tracé van de kabels, hebben we te maken met gemeente Eindhoven, Veldhoven, Rijkswaterstaat en Waterschap de Dommel. Dat betekent dus veel overleg en afstemming.’

Verplaatsing VDSL-kast

Gerwin laat weinig aan het toeval over, vertellen zijn collega’s op de afdeling. Hij gaat vol voor een project en neemt niet snel genoegen met een onbevredigend antwoord. Hij zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om deadlines te halen. Een karaktereigenschap die ook bij het project Kempenbaan van pas komt. ‘Eén van de belangrijkste onderdelen van dit project is de VDSL-kast. De oude kast staat door de reconstructie van de Kempenbaan in de weg en moet dan ook verplaatst worden. In week 8 gaan de damwanden voor de fietstunnel de grond in, dus in de week ervoor moet alles om zijn. De kast is een essentieel onderdeel in het project en de planning hangt grotendeels af van de levering ervan.’ Dus toen Gerwin twee maanden na de start van het project nog steeds geen zicht had op een leverdatum en de planning intussen alleen maar krapper zag worden, ‘beet’ hij zich er – op z’n zachtst gezegd – eens goed in vast. Het resultaat: ‘De kast staat er!’

Goede communicatie cruciaal voor reconstructie

Op een overzichtstekening op zijn computer laat Gerwin zien hoe het tracé loopt. ‘Alle kabels en leidingen richting Eindhoven moeten verplaatst worden. Die paarse lijnen zijn de nieuwe kabels en op die vier punten gaan ze met een gestuurde boring onder de weg door.’ Eenmaal buiten wordt het nog duidelijker. Met samengeknepen ogen wijst hij in de verte. ‘Zie je verderop die hoop zand? Daar hebben we al een boring gemaakt.’ Eén van de gestuurde boringen kan nog niet worden uitgevoerd, omdat er nog geen vergunning is verleend. Dat kan met allerlei factoren te maken hebben, legt Gerwin uit. ‘Je ziet hoe de situatie is. We staan hier in Veldhoven, verderop kruisen we de A2 en aan de andere kant ligt Eindhoven. En daarnaast hebben we hier ook nog te maken met het waterschap. Voordat je aan de slag kunt, moet iedereen die betrokken is bij dat deel van het project dus akkoord zijn. Dat maakt het soms lastig. Om de drie weken zitten we dan ook bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en af te stemmen.’ Toch is er al veel werk verzet. Onderaannemer Konings heeft de meeste kabels al gelegd en ook liggen de glasvezelkabels al in de kast. ‘Hier liggen we best op schema!’

SI JENK VW VELDHOVEN - 4018.jpg

Telecom en reconstructies; nooit een saaie combinatie

Gerwins afdeling voert voornamelijk reconstructies uit in opdracht van KPN. ‘Het leuke daarvan is dat je nooit precies weet wat je aantreft. Elke dag is anders omdat we zomaar iets tegen kunnen komen waar we vooraf geen rekening mee hebben gehouden. Ook hier is dat het geval.’ Gerwin wijst op een bundel kabels in de geul. ‘De meeste kabels staan wel in onze systemen, maar sommige ook niet. Dan is de vraag: van wie zijn ze en worden ze nog gebruikt?’ De geul ligt aan de rand van een groot bouwterrein waarop een nieuw kantoorpand voor ASML verrijst. En er liggen nóg vele tientallen bedrijven in de directe omgeving. ‘Je wil niet het risico lopen dat straks één van deze bedrijven zonder verbinding zit!’ Gerwin staat niet dagelijks aan de geul en is dan ook verrast dat er al een voedingskabel in de VDSL-kast ligt. ‘Al staat er nog geen spanning op. En dat is maar goed ook’, wijst hij naar een doorgeknipte kabel in de put. ‘Want zo te zien dacht iemand hier koper te kunnen stelen. Dat zal wel een teleurstelling zijn geweest, want deze kabels zijn van aluminium. Maar zo zie je maar, in ons werk sta je elke dag weer voor verrassingen!’